S.O.S. akciová společnost, Olomouc

S námi bezpečí není jen pocit!

Vítejte
na stránkách nejstarší
bezpečností služby
na střední Moravě.

Ceny služeb

Pro sjednání ceny fyzické ostrahy jsou nejdůležitější dvě položky:

 • zákonem stanovená minimální výše mzdových nákladů + zákonné odvody z nich - tato položka v současné době představuje 90 % nabídkové ceny
 • náklady infrastruktury – ty představují max. 10 % nabídkové ceny
  • zákoníkem práce garantovanými hodnotami mzdových nákladů u každého zaměstnance jsou zaručená mzda (§ 112Kontrola osob ZP), příplatek ve výši 10 % průměrné mzdy za hodinu práce v noci (§ 116 ZP), příplatek ve výši 10 % průměrné mzdy za hodinu práce v sobotu a v neděli (§ 118 ZP), příplatek ve výši 100 % průměrné mzdy za hodinu práce ve svátek (§ 115), a 4 týdny dovolené za kalendářní rok (§ 213 ZP).
  • do nákladů infrastruktury zahrnujeme příplatek ve výši 25 % průměrné mzdy za hodinu případné práce přesčas (§ 114 ZP), pohyblivé či negarantované složky mzdy (odměny a osobní hodnocení), příspěvky na stravování (+ jiné mimo mzdové náhrady – například příspěvek na důchodové či životní pojištění), náklady na výzbroj, výstroj a spojovací prostředky, náklady na přípravu, výchovu a výcvik, náklady na řízení a kontrolu služeb (provoz středního managementu firmy), náklady na administrativní zajištění služeb (účetnictví, zpracování administrativy), náklady na technické zajištění chodu firmy (provoz budovy, provoz vozidel, provoz technických spojovacích a kontrolních prostředků), náklady na bezpečnostní zajištění služby (podpora služby na objektech ze strany nepřetržitého dispečinku, zásahových a kontrolních skupin) a také zisk určený k investicím do rozvoje firmy.

Další faktory, které bereme v úvahu při sjednávání ceny za fyzickou ostrahu:

 • Instalacejedním z prvků filosofie naší společnosti po celou dobu její existence je snaha být nejen dobrým a spolehlivým obchodním partnerem, ale také stabilním a spolehlivým zaměstnavatelem
 • v celém našem firemním personálním procesu jsou respektovány všechny platné právní normy (i když je toto konstatování na první pohled samozřejmé, neplatí bohužel beze zbytku u všech firem, působících v oblasti komerční bezpečnosti, toto respektování sebou totiž přináší pouze neustálé zvyšování nákladů, především osobních)
 • respektujeme také naše závazky vyplývající z členství firmy v asociacích firem zabývajících komerční bezpečností, především v Asociaci soukromých bezpečnostních služeb České republiky (ASBS ČR) a v Asociaci technických bezpečnostních služeb Gremium alarm (AGA)
 • obsah našich služeb respektuje podmínky stanovené pro oblast pojištění majetku Českou asociací pojišťoven (ČAP má vydány formou směrnic standardy pro technické zajišťování objektů, provozování pultů centrální ochrany i pro hlídací služby a průběžně hodnotí úroveň jejich dodržování jednotlivými firmami)

Ceny ostatních námi poskytovaných služeb vycházejí vždy z konkrétní situace a jsou závislé na několika okolnostech, zejména na:

 • stupni rizikovosti poskytované služby,
 • na charakteru objektu, v němž jsou realizovány,
 • na možnosti jeho zařazení do systému ostrahy objektů,
 • na množství poskytovaných služeb pro jednotlivého klienta,
 • na náročnosti poskytované služby a z ní vyplývajících požadavků na kvalifikaci pracovníka,
 • na operativní situaci v místě,
 • na kvalitě celkového zabezpečení objektu,
 • kvalitě použitých technických prvků a podobně.

Veškeré cenové kalkulace, návrhy
a nabídky k jednotlivým druhům služeb poskytujeme

zdarma!

Rychlý kontakt

Mobil:+420 728 982 243
+420 602 516 517

Telefon:+420 585 231 325
+420 585 231 355
+420 585 231 540

Fax:+420 585 223 393

E-mail:sos(zavináč)soska.cz

25 let s námi

V letošním roce uplyne 25 let od založení naší společnosti. Za celou dobu existence jsme žádným způsobem nezměnili svoji právní či ekonomickou subjektivitu, což lze v oboru bezpečnostních služeb považovat za raritu. Více se dozvíte zde »

25 let s námi

© Copyright 2018, S.O.S. akciová společnost, Olomouc. Všechna práva vyhrazena.

Grafika by Maaya Design.