S.O.S. akciová společnost, Olomouc

S námi bezpečí není jen pocit!

Vítejte
na stránkách nejstarší
bezpečností služby
na střední Moravě.

S.O.S. akciová společnost, Olomouc se snaží při poskytování služeb dodržovat následující filosofii

Nabídka komplexních služeb K poskytování služeb přistupujeme komplexně, neřešíme je pro jednotlivé objekty izolovaně, nýbrž systémově. Každý objekt je zapracován do systému a následně jsou využívány jeho různé prvky, jejichž kombinace zajišťuje nejúčinnější a nejekonomičtější poskytnutí služeb. Velkou pozornost se snažíme věnovat stabilizaci pracovníků a z ní vyplývající minimální fluktuaci na nejdůležitějších místech. Při výběru pracovníků jsou respektovány všechny platné právní normy a zohledňovány požadavky klientů.

Každému novému klientovi předkládáme na požádání seznam stávajících zákazníků, u nichž může získat reference o kvalitě našich služeb. Naši současní klienti jsou ze všech oblastí - podnikatelských, společenských, kulturních i správních.

Při poskytování služeb se snažíme vytvořit mezi klientem a firmou co nejužší vztah, založený na vzájemné důvěře. Ke každému partnerovi přistupujeme individuálně, každému se snažíme poskytnout služby podle dohodnutých podmínek co nejprofesionálněji. Při nabídce seznamujeme klienta se všemi našimi službami a nemá-li sám již vyhraněné specifické požadavky, předchází konkrétní nabídce důkladná analýza a zhodnocení objektu či situace. Teprve po tomto zhodnocení přicházíme s nabídkou vhodného řešení a projeví-li o ni partner zájem, zpracováváme mu zdarma návrh, včetně cenových relací. Akceptuje-li klient náš návrh nebo jeho část, uzavíráme s ním některý z typů obchodní smlouvy a přistupujeme k realizaci služeb, čímž však proces nekončí, ale naopak začíná. S klientem jsme po celou dobu poskytování služeb v úzkém kontaktu, vzájemně se informujeme o všech podstatných skutečnostech, čímž řešíme veškeré vzniklé problémy a současně jejich vzniku také účinně předcházíme.

Přes uvedené charakteristické rysy lze S.O.S. akciovou společnost považovat v oboru komerční bezpečnosti za menší firmu, udržující si bezprostřední a iniciativní přístup k zákazníkovi. Počet klientů a jejich soustředění do středomoravského regionu, umožňuje firmě věnovat jejich potřebám prostor i čas. Tuto přednost promítá společnost i do hlavního motta každé své činnosti:

„Ke každému zákazníkovi přistupujeme,
jako by byl jediný”.

Rychlý kontakt

Mobil:+420 728 982 243
+420 602 516 517

Telefon:+420 585 231 325
+420 585 231 355
+420 585 231 540

Fax:+420 585 223 393

E-mail:sos(zavináč)soska.cz

Člen skupiny Bartoň a Partner

V roce 2017 se S.O.S. akciová společnost, Olomouc stala součástí skupiny Bartoň a Partner. Více se dozvíte zde »

Člen skupiny Bartoň a Partner

© Copyright 2019, S.O.S. akciová společnost, Olomouc. Všechna práva vyhrazena.

Grafika by Maaya Design.