S.O.S. akciová společnost, Olomouc

S námi bezpečí není jen pocit!

Vítejte
na stránkách nejstarší
bezpečností služby
na střední Moravě.

S.O.S. akciová společnost, Olomouc se snaží při poskytování služeb dodržovat následující filosofii

Nabídka komplexních služebK poskytování služeb přistupujeme komplexně, neřešíme je pro jednotlivé objekty izolovaně, nýbrž systémově. Každý objekt je zapracován do systému a následně jsou využívány jeho různé prvky, jejichž kombinace zajišťuje nejúčinnější a nejekonomičtější poskytnutí služeb. Velkou pozornost se snažíme věnovat stabilizaci pracovníků a z ní vyplývající minimální fluktuaci na nejdůležitějších místech. Při výběru pracovníků jsou respektovány všechny platné právní normy a zohledňovány požadavky klientů.

Každému novému klientovi předkládáme seznam stávajících zákazníků, u nichž může získat reference o kvalitě našich služeb. Naši současní klienti jsou ze všech oblastí - podnikatelských, společenských, kulturních i správních.

Při poskytování služeb se snažíme vytvořit mezi klientem a firmou co nejužší vztah, založený na vzájemné důvěře. Ke každému partnerovi přistupujeme individuálně, každému se snažíme poskytnout služby podle dohodnutých podmínek co nejprofesionálněji. Při nabídce seznamujeme klienta se všemi našimi službami a nemá-li sám již vyhraněné specifické požadavky, předchází konkrétní nabídce důkladná analýza a zhodnocení objektu či situace. Teprve po tomto zhodnocení přicházíme s nabídkou vhodného řešení a projeví-li o ni partner zájem, zpracováváme mu zdarma návrh, včetně cenových relací. Akceptuje-li klient náš návrh nebo jeho část, uzavíráme s ním některý z typů obchodní smlouvy a přistupujeme k realizaci služeb, čímž však proces nekončí, ale naopak začíná. S klientem jsme po celou dobu poskytování služeb v úzkém kontaktu, vzájemně se informujeme o všech podstatných skutečnostech, čímž řešíme veškeré vzniklé problémy a současně jejich vzniku také účinně předcházíme.

Regionální orientace

Regionální orientaceDůsledná orientace na regionální působnost je jedním z faktorů, kterým společnost vděčí za své současné příznivé image. Zákazníky je ceněn zejména fungující systém ochrany objektů, se zajištěním rychlé podpory pracovníků na jednotlivých objektech od zásahových a kontrolních skupin a od pracovníků technického servisu. Začleněním každého jednotlivého objektu do tohoto regionálního systému, je téměř vyloučena možnost, že by se některému pracovníkovi na objektu nedostalo v případě nutnosti rychlé podpory. Každý pracovník ve službě má radiostanicí popřípadě mobilním telefonem zajištěno nepřetržité spojení s centrálním dispečinkem, kde jsou stále aktuální informace o operativní situaci, a to nejen na předmětném objektu, ale i v okolí. Zásahové skupiny se neustále pohybují po teritoriu a tak je možnost okamžitě reagovat třeba i na nebezpečí, hrozící z okolních objektů nebo prostředí (viz například povodně v letech 1997 a 2006).

Celý systém poskytování služeb je, díky svému rozložení na menším teritoriu, velmi dobře osobně řiditelný a kontrolovatelný. Na každou událost je zajištěna okamžitá přímá reakce, přijato a realizováno odpovídající řešení, a to za osobní účasti přímo odpovědného pracovníka.

Na kvalitu práce firmy má rovněž vliv přímá osobní zainteresovanost členů vedení společnosti na řešení většiny událostí a z toho vyplývající osobní znalost požadavků a potřeb klientů. Management společnosti je tvořen místními občany, kteří se angažují i ve společenském a veřejném životě, mají eminentní zájem na dobré pověsti své i firmy.

Přes uvedené charakteristické rysy lze S.O.S. akciovou společnost považovat v oboru komerční bezpečnosti za menší firmu, udržující si bezprostřední a iniciativní přístup k zákazníkovi. Počet klientů a jejich soustředění do nevelkého regionu, umožňuje firmě věnovat jejich potřebám prostor i čas. Tuto přednost promítá společnost i do hlavního motta každé své činnosti:

„Ke každému zákazníkovi přistupujeme,
jako by byl jediný”.

Rychlý kontakt

Mobil:+420 728 982 243
+420 602 516 517

Telefon:+420 585 231 325
+420 585 231 355
+420 585 231 540

Fax:+420 585 223 393

E-mail:sos(zavináč)soska.cz

25 let s námi

V letošním roce uplyne 25 let od založení naší společnosti. Za celou dobu existence jsme žádným způsobem nezměnili svoji právní či ekonomickou subjektivitu, což lze v oboru bezpečnostních služeb považovat za raritu. Více se dozvíte zde »

25 let s námi

© Copyright 2018, S.O.S. akciová společnost, Olomouc. Všechna práva vyhrazena.

Grafika by Maaya Design.