Instalace systémů elektrické zabezpečovací a požární signalizace (EZS a EPS), kamerových systémů (CCTV) a servisní služby

Vzhledem k dlouholetým vztahům s výrobci těchto systémů, disponujeme širokým spektrem velmi kvalitních zařízení, vysoce spolehlivých a účinných, s dlouhou trvanlivostí (minimální záruka na komponenty 2 roky). Dodáváme a instalujeme elektronické a elektrické systémy:

Instalace systémů elektrické zabezpečovací a požární signalizace (EZS a EPS)V rámci nabídky provádíme i bezpečnostní hodnocení objektu dle směrnic České asociace pojišťoven. Správně realizovaná montáž vhodného systému podstatně snižuje bezpečnostní riziko a tím nastavuje i jiný úhel na vztah mezi majitelem objektu a jeho pojišťovnou.

S.O.S. akciová společnost, Olomouc je řádným členem Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium alarm. Při instalacích plně respektujeme požadavky norem, které jsou pro tuto oblast v současné době přepracovávány z norem EU. Jsme registrovanou firmou u České asociace pojišťoven, což nás zavazuje postupovat při každé instalaci v souladu s jejími směrnicemi. K instalaci vydáváme atest.

Servisní služby k instalovaným technickým bezpečnostním systémům zajišťujeme v nepřetržitém provozu.