Ochrana objektů fyzickou ostrahou

Spočívá v zajištění přítomnosti pracovníka (nebo více pracovníků) přímo na objektu. Pracovník už svou přítomností působí preventivně, má možnost případné narušení objektu odhalit při jeho kontrole a může zasáhnout okamžitě, což významně snižuje riziko vzniku škody.

Ochrana objektů fyzickou ostrahouNáklady na tento druh služby jsou poměrně vysoké – určují je především náklady mzdové, pracovník však na objektu plní celou řadu povinností k ochraně objektu, které nejdou plnit jiným způsobem (například kontroly osob a vozidel na vstupu i výstupu z objektu).

Fyzická ostraha, poskytovaná naší společností, je součástí systému ochrany objektů, má propracovaný způsob řízení, kontroly a vzdělávání zaměstnanců. Všichni pracovníci jsou vybaveni potřebnými technickými prostředky a mají zajištěno nepřetržité spojení s centrálním dispečinkem. Plní úkoly zpracované vždy v písemné formě na konkrétní objekt dle požadavků klienta. V rámci systému ochrany objektů mají zajištěnu pomoc, v případě vzniku samostatně nezvládnutelné situace, do 20-ti minut.

Ke každé nabídce fyzické ostrahy předkládáme podrobnou kalkulaci minimálních mzdových nákladů, z nichž se odvíjí cena této služby. U žádného smluvního vztahu se nebráníme zakotvení garancí minimální výše odměňování pracovníků fyzické ostrahy či smluvních pokut pro případ porušení smluvních závazků.

Fyzickou ostrahu zajišťujeme též u krátkodobých projektů a při různých kulturních, společenských a sportovních akcích.