Kontrola práce neschopných zaměstnanců

Kontrola práce neschopných zaměstnancůZákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění ze dne 14. března 2006, v platném znění a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ze dne 21. dubna 2006, platném znění, upravují již s účinností od 1. ledna 2009 naprosto odlišně „užívání“ tzv. nemocenské. První tři týdny „nemocenské“, respektive náhradu mzdy za první tři týdny pracovní neschopnosti, hradí zaměstnavatel.

Ruku v ruce se snížením odvodů na zdravotní pojištění (které však bohužel ještě nenastalo!!) může tato skutečnost u všech zaměstnavatelů znamenat významnou úsporu nákladů. Avšak pouze v případě, že vyplácení mzdových náhrad nebude ze strany zaměstnanců zneužíváno tak, jako byla v minulosti zneužívána „nemocenská“.

Jedním z možných opatření jak tomuto zneužívání zabránit – vedle pozitivních motivačních prvků – může být rovněž důsledná kontrola dodržování léčebného režimu.

K zamezení zneužívání nemocenské a k úspoře náklad zaměstnavatelů je zaměřena služba kontrola práce neschopných zaměstnanců, v jejím rámci může klient využít rovněž provedení analýzy nemocnosti a z ní vyplývající návrhy preventivních opatření.