Ochrana objektů formou dálkového dohledu (prostřednictvím pultu centrální ochrany - PCO)

Služba dálkového dohledu patří mezi ekonomicky nejvýhodnější a přitom vysoce účinné prvky systému zajišťování bezpečnosti objektů. Je založena na nepřetržitém technickém monitorování prostor nebo funkcí, bezpečném přenosu zpráv na monitorovací centrum, kde jsou vyhodnocovány a v případě zjištění odchylkyOchrana objektů formou dálkového dohledu od běžného stavu je iniciováno přiměřené opatření – výjezd mobilní hlídky, předání informace určené osobě, zajištění technického servisu, atd.

Přenos signálů na PCO zajišťujeme všemi v současné době dostupnými komunikačními způsoby (telefonními linkami, radiovysílači, GSM a GPRS pásmy, internetem, atd.).

K monitorování přijatých zpráv na PCO jsme instalovali nový originální spolehlivý software, který umožňuje do současné doby netušené analytické možnosti zpracování, vyhodnocování a předávání dat.

Služba neslouží pouze k hlídání objektů, lze ji využít například i k zjišťování úniků plynu, výpadků elektrického proudu, poruch chladících zařízení, poruch líhní, zatopení prostor vodou, a podobně.

V rámci ochrany objektů prostřednictvím mobilních výjezdových skupin poskytujeme další velmi účinné služby: