S.O.S. akciová společnost, Olomouc

S námi bezpečí není jen pocit!

Vítejte
na stránkách nejstarší
bezpečností služby
na střední Moravě.

Nepřehlédněte

Environmentální informace pro dodavatele

S.O.S. akciová společnost, Olomouc má zaveden systém environmentálního managementu podle mezinárodní normy ČSN EN ISO 14004:2005. V souladu s naší environmentální politikou žádáme všechny naše dodavatele o respektování následujících pravidel při dodávkách výrobků nebo služeb:

  • ČSN EN ISO 14001:2005dodržujte všechny pokyny, umístěné na vývěskách v sídle společnosti
  • veškeré mechanismy, zařízení, nářadí a dopravní prostředky musí být očištěny a musí splňovat všechny zákonné požadavky, týkající se životního prostředí (emisní limity, těsnost, prašnost, hluk, atd.)
  • nepoužívejte žádné chemikálie vyjma těch, jejichž užití je odsouhlaseno ve smlouvě, stanoveno technologickým postupem nebo jiným závazným způsobem
  • pokud při vaší činnosti vznikne odpad, řešte jeho likvidaci dle smlouvy nebo pokynů oprávněného pracovníka společnosti
  • dodávané výrobky (materiál, služby) musí splňovat zákonné požadavky, týkající se ochrany životního prostředí
  • dodávané výrobky (materiál) musí být vždy zajištěny tak, aby při jejich dopravě a manipulaci s nimi nemohlo dojít jejich úniku a ke znečištění životního prostředí
  • podezření z jakékoliv ekologické nehody ihned hlaste oprávněnému pracovníkovi společnosti

Informace k požárnímu zabezpečení objektů

ISOOd 1. července 2008 vstoupila v platnost vyhláška MVČR číslo 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, která podstatně rozšiřuje zákonné povinnosti pro montáž požárních hlásičů ve všech typech objektů k bydlení (rodinné domy, bytové domy, ubytovací zařízení, atd.). Každý takový objekt, kolaudovaný po dni její účinnosti, musí být některým z požárních signalizačních prvků vybaven. Vyhláška také přímo specifikuje prvky pro autonomní detekci kouře se signalizací a dává zároveň i příležitost k rozšíření stávajících instalací EZS o doplňkové požární detektory.

Veškerou techniku, vyhovující podmínkám citované vyhlášky dodáváme a instalujeme.

Rychlý kontakt

Mobil:+420 728 982 243
+420 602 516 517

Telefon:+420 585 231 325
+420 585 231 355
+420 585 231 540

Fax:+420 585 223 393

E-mail:sos(zavináč)soska.cz

25 let s námi

V letošním roce uplyne 25 let od založení naší společnosti. Za celou dobu existence jsme žádným způsobem nezměnili svoji právní či ekonomickou subjektivitu, což lze v oboru bezpečnostních služeb považovat za raritu. Více se dozvíte zde »

25 let s námi

© Copyright 2018, S.O.S. akciová společnost, Olomouc. Všechna práva vyhrazena.

Grafika by Maaya Design.