S.O.S. akciová společnost, Olomouc

S námi bezpečí není jen pocit!

Vítejte
na stránkách nejstarší
bezpečností služby
na střední Moravě.

S.O.S. akciová společnost, Olomouc

Je soukromá bezpečnostní služba, založená v prosinci roku 1991. Hlavním cílem jejích zakladatelů bylo vytvořit firmu, která by byla schopna poskytovat komplexní služby ochrany osob a majetku na střední Moravě. V této po mnoha letech obnovené profesi se totiž po roce 1989 „narodilo“ velké množství firem, avšak málokterá s jejím komplexním pojetím. Stěžejním programem společnosti se stala ochrana objektů prostřednictvím pultu centrální ochrany a postupně byly služby doplněny o fyzické ostrahy, zřizování elektrických zabezpečovacích a požárních zařízení, CCTV, přepravy cenných zásilek, úklidové služby a další činnosti.

Olomoucký krajPo uplynulých dvaceti letech činnosti lze konstatovat, že záměr zakladatelů se podařilo naplnit. Společnost v současné době poskytuje služby více než patnácti stům klientů a zaměstnává přes tři sta zaměstnanců. Má vybudovánu stabilní organizační strukturu, moderní materiálně technické zázemí a také zkušenostmi „vykrystalizované“ řízení. Na všechny činnosti je zpracována dokumentace dle norem ČSN EN ISO, která v souladu s platnými právními předpisy upravuje postupy jednotlivých pracovníků společnosti v systému ochrany objektů. Tato praxe má velký význam zejména v tom, že jednak stanovuje přesnou odpovědnost konkrétním osobám a jednak vymezuje odpovědnost firmy vůči klientům. Společnost úzce spolupracuje s několika našimi i zahraničními firmami, působícími v oblastech zabezpečovací a výpočetní techniky, sítí, telekomunikací, kamerových monitorovacích systémů, požární techniky a úklidu. Tato spolupráce jí, společně s vlastním potenciálem, umožňuje nabídnout technicky i ekonomicky přijatelná řešení pro jednotlivce, malé a střední podnikatele i velké firmy.

S.O.S. akciová společnost, Olomouc je ekonomicky stabilním podnikatelským subjektem. Od svého vzniku nikdy nezměnila svoji právní subjektivitu. Její právní a ekonomická stabilita se promítá i do kvality poskytovaných služeb.

Společnost profiluje svoji působnost výhradně do „středomoravského“ regionu. Z hlediska územní působnosti má zřízeny dvě samostatné divize, a to v Olomouci a v Šumperku, zastřešené centrálním řídícím operačním centrem, prostřednictvím nichž je zajišťováno systémové poskytování celého komplexu bezpečnostních služeb.

Rychlý kontakt

Mobil:+420 728 982 243
+420 602 516 517

Telefon:+420 585 231 325
+420 585 231 355
+420 585 231 540

Fax:+420 585 223 393

E-mail:sos(zavináč)soska.cz

25 let s námi

V letošním roce uplyne 25 let od založení naší společnosti. Za celou dobu existence jsme žádným způsobem nezměnili svoji právní či ekonomickou subjektivitu, což lze v oboru bezpečnostních služeb považovat za raritu. Více se dozvíte zde »

25 let s námi

© Copyright 2018, S.O.S. akciová společnost, Olomouc. Všechna práva vyhrazena.

Grafika by Maaya Design.