OCHRANA OBJEKTŮ FORMOU DÁLKOVÉHO DOHLEDU (PROSTŘEDNICTVÍM PULTU CENTRÁLNÍ OCHRANY - PCO)

Služba dálkového dohledu patří mezi ekonomicky nejvýhodnější a přitom vysoce účinné prvky systému zajišťování bezpečnosti objektů. Je založena na nepřetržitém technickém monitorování prostor nebo funkcí, bezpečném přenosu zpráv na monitorovací centrum, kde jsou vyhodnocovány a v případě zjištění odchylky od běžného stavu je iniciováno přiměřené opatření – výjezd zásahové skupiny, předání informace určené osobě, zajištění technického servisu, atd.


Přenos signálů na PCO zajišťujeme všemi v současné době dostupnými komunikačními způsoby (telefonními linkami, radiovysílači, GSM a GPRS pásmy, internetem, atd.).


K monitorování přijatých zpráv na PCO jsme instalovali nový originální spolehlivý software, který umožňuje do současné doby netušené analytické možnosti zpracování, vyhodnocování a předávání dat.


Služba neslouží pouze k hlídání objektů, lze ji využít například i k zjišťování úniků plynu, výpadků elektrického proudu, poruch chladících zařízení, poruch líhní, zatopení prostor vodou, a podobně.


V rámci ochrany objektů prostřednictvím zásahových skupin poskytujeme další velmi účinné služby:


 • Patrolovací služby – pravidelné nebo nepravidelné kontroly objektu, využívané zejména ke kontrole venkovních, technicky obtížně zajistitelných prostor
 • Dostřežování objektů s poškozenými či nezajištěnými vstupy
 • Dovozy odpovědných osob k zajištění objektu nebo odstranění závady
 • Nepřetržitý technický servis ke všem bezpečnostním systémům

 • Zajišťujeme ochranu objektů i fyzickou ostrahou. Pro více informací

  klikněte zde


  S.O.S. akciová společnost, Olomouc

  Holická 557/31U
  779 00 Olomouc-Hodolany
  Česká republika

  IČ: 439 65 181 DIČ: CZ 439 65 181
  Zapsaná v obchodním rejstříku
  Krajského soudu v Ostravě
  spisová značka B 265

  Kontakt

  Mob.:+420 728 982 243

  Mob.:+420 602 516 517

  Tel.:+420 585 231 325

  Tel.:+420 585 231 355

  Tel.:+420 585 231 540

  E-mail: sos@soska.cz


  All rights reserved © 2019 S.O.S. AKCIOVÁ SPOLEČNOST