Ing. Marcel Orlich
Vedoucí zásahové skupiny
+420 722 928 432
marcel.orlich@soska.cz